Visitem el showroom d’Atlas Concorde

Atlas Concorde és un protagonista de referència en el sector ceràmic i una de les realitats més importants i consolidades a nivell mundial. La seva missió és oferir solucions ceràmiques als consumidors més exigents, dissenyadors d’interiors i arquitectes, solucions concebudes per a qualsevol ús, que garanteixen un refinament estètic sempre en sintonia amb les necessitats del mercat, combinat amb excel·lents prestacions tècniques.

Creada el 1969, Atlas Concorde és la fundadora del Grupo Concorde, primer grup ceràmic italià del món i indiscutible líder del desenvolupament tecnològic en el sector, amb innovació del producte i dels seus processos de fabricació.

Per aquesta empresa, innovar vol dir no solament desenvolupar ceràmiques d’un disseny cada vegada més sofisticat, sinó també conjugar aquests aspectes amb una filosofia de responsabilitat cap al medi ambient. Amb l’objectiu de minimitzar de forma tangible l’impacte ambiental, les activitats han estat ideades i realitzades avaluant les emissions a l’atmosfera, optimitzant l’ús dels recursos i reciclant materials de rebuig.

L’àrea d’exposició de Fiorano Modenese està dedicada a les col·leccions per a paviments i revestiments. El showroom presenta ambients perfeccionats en cada detall i permet un recorregut àgil, valoritzant les superfícies per a paviments i revestiments, projectes de decoració i la rica gama de motius Atlas Concorde. Equipada d’instruments multimèdia, en l’àrea es pot apreciar la varietat i el potencial de la seva gama.

Les superfícies d’exteriors apareixen integrades en un projecte de disseny exterior, realitzat al parc de Villa Casino Vicini, una zona dedicada a l’acollida de partners italians i estrangers.