Qualitat, ergonomia, innovació

Aquesta setmana hem viatjat a conèixer la fàbrica i les instal·lacions de Stosa Cucine per veure les últimes novetats, models i materials.

La qualitat de les cuines Stosa és fruit d’una sèrie de factors virtuosos: en primer lloc, la selecció dels millors materials i ferratges d’alta qualitat que, al costat de la col·laboració tecnològica amb les millors marques del sector, fan de cada producte una peça única i amb una gran durabilitat.

Stosa Cucine ha fet del disseny una de les pautes principals per a millorar la vida de les persones mitjançant objectes, solucions i ambients que els permetin gaudir al màxim d’un dels nostres béns més preuats: el temps.

Stosa respecta profundament els seus orígens promovent les elaboracions típiques de la tradició italiana i utilitzant exclusivament materials de qualitat. Fruit d’aquestes decisions és la certificació “100% Made in Italy”.

En el seu impuls constant cap al futur, Stosa ha implementat una sèrie d’estratègies importants pel que concerneix la sostenibilitat mediambiental de cada activitat i procés: augment d’inversions en eficiència energètica, reducció de desaprofitaments, selecció de materials eco-compatibles, ús de fusta procedent de boscos administrats de manera responsable, que permet la traçabilitat i garanteix l’absència de preparats químics tòxics.